dk-seasafety-navn

     
 

dk-sea-safety

   

 

 

 

 

 

flag_dan  engelsk-flag  tysk_flag

          

 

 

 

 

Salgs- og leveringsbetingelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra DK- Sea safety A/S. 

Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og DK-Sea safety A/S.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra DK-Seasafety A/S.

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra DK-Sea safety A/S side, er denne af vejledende art. 

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra DK-Sea safety A/S anses for sket, når køber har fået varen udleveret. Forsendelsen af varerne sker efter aftale med køber.Risiko
Risikoen for varer købt i DK-Sea safety A/S overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet. 


Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra DK-Sea safety A/S skal påberåbes ved modtagelsen af varene. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til DK-Sea safety A/S.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest et år efter, du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, DK-Seasafety A/S har stillet dig i udsigt. 

Pris og betaling
Alle priser som angivet er eksl. moms medmindre andet er angivet.


På faktura er der angivet bankoplysninger og betalingsfrist

 

 

 

Ved overskridelse af betalingsfristen

 

Overskridelse af seneste rettidige betalingsdato

Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges morarenter, svarende til Nationalbankens officeille udlånsrente +7%.

Såfremt en del af tidligere leverancer henstår som forfalden saldo, ændres betalingsbetingelsen til "netto kontant", ensbetydende med at en ny faktura

skal betales straks, med mindre der er indgået betalingsaftale.

Såfremt betaling ikke modtages rettidigt udsendes 1. rykker.

Derefter overgives sagen til DANSK KreditorService A/S
Bytteregler
Vi bytter gerne de købte varer til andre varer, pengene gives ikke retur. Ved bytning bytteregler afholder kunden alle fragtudgifter forbundet derved.

Hvis du har eventuelle spørgsmål omkring vilkår, produkterne mv., er du altid velkommen til at kontakte os.